GroupM проводитиме дослідження LIVE Panel в Україні

108

GroupM Україна анонсує початок роботи в Україні LIVE Panel, глобального дослідження поведінки та мотивації споживачів, використання результатів якого дає агенціям групи та їх клієнтам безперечні переваги в розробці та запровадженні комунікаційних стратегій. В результаті клієнти агенцій GroupM зможуть ефективніше спілкуватись з аудиторією, точніше прогнозувати результати рекламних кампаній та отримають значні конкурентні переваги.

LIVE Panel — це глобальне дослідження GroupM, що вже працює у 52 країнах та має власну панель з 203 тисяч респондентів. Дослідження допомагає знаходити ефективні комунікаційні рішення для глобальних та локальних рекламних кампаній. Окрім того, LIVE Panel інтегрована у планувальні інструменти агенцій групи, підкріплюючи їх необхідними даними, що значно полегшує процеси бюджетних оптимізацій та скорочує час від пошуку ідеї до її реалізації.

В Україні дослідження LIVE Panel охоплює 2000 респондентів віком від 16 до 65 років, що дають відповідь на наступні групи питань:

 • Покупки — понад 80 категорій товарів та послуг
 • Споживання медіа — охоплення та частота (28 медіаканалів), увага до реклами та емоційна реакція
 • Точки дотику — аналіз 40 можливих точок взаємодії Бренду зі споживачем та їх роль у прийнятті рішень
 • Поведінка у digital — де, як та як часто споживається digital-контент
 • Демографія — стать, вік, дохід, зайнятість, освіта, риси характеру тощо.
 • Прийняття рішень — де, як і ким приймаються споживчі рішення.

Дослідження надає медійним агенціям GroupM (MediaCom, Mindshare, Wavemaker) низку можливостей та переваг:

 • Глибоке розуміння споживача та його поведінки в медіа
 • Розуміння клієнтського досвіду (customer journey), факторів, що впливають на вибір покупця, його мотивацію при прийнятті рішення, поведінку в точках продажу
 • Пошук специфічних та глибинних мотивацій споживачів та сегментування цільової аудиторії, створення унікальної аудиторії для programmatic рішень
 • Розробка планів з глибоким розумінням споживанням медіа в епоху мультиекранності
 • Можливість проведення спеціальних додаткових досліджень для клієнтів за рахунок технології re-contact, які допоможуть більш глибоко проаналізувати важливі сегменти аудиторії.
Розвиток технологій останніх років додав помітної динаміки до поведінки споживача у медіапросторі. Це формує безліч дискусій про зростання впливу digital та його зменшення у ТБ, про необхідність адресної та персоналізованої комунікації. Дійсно, розуміння того, де і як вести діалог зі споживачами — є абсолютною необхідністю для сучасних брендів, оскільки саме це може бути вирішальним у конкурентній боротьбі. Спираючись, на LIVE Panel та власні інструменти, ми можемо забезпечити це розуміння для наших клієнтів.Андрій Білошапко, медіа директор MediaCom Україна
Анкета дослідження Live Panel відрізняється від існуючих вже на українському ринку досліджень, вона скоріше доповнює їх, аніж конкурує, тож крім іншого цей й можливість для наших клієнтів знайти відповіді на питання, що досі залишались без відповіді — щодо поведінки та вподобань українців як споживачів товарів, послуг, брендів та медійного контенту.Ірина Матюшенко, директор зі стратегій Wavemaker Україна